Έκδοση κωδικών για ακαδημαϊκές υπηρεσίες και έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο)

Η έκδοση των κωδικών που παρέχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον ιστότοπο uregister.teiion.gr. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας θα χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο και το email που είχατε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική αίτηση έγγραφης.

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης, μπορείτε να κάνετε ανάκτηση μέσω του ιστότοπου mypassword.teiion.gr.

 

Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται από τον ιστότοπο https://submit-academicid.minedu.gov.gr/ , όπου για την είσοδο χρησιμοποιούνται οι κωδικοί που εκδόθηκαν από το προηγούμενο βήμα.

 

Για τεχνικά προβλήματα, μπορείτε να καλέσετε στο 2695021050.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *