Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» Eαρινό Εξάμηνο 2017-18

Ζάκυνθος, 14-3-18

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Eαρινό Εξάμηνο 2017-18

 

  1. Η περίοδος δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την Τρίτη 20/03/2018 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4/05/2018. Μετά την 04η/05/18 είναι αδύνατη η δήλωση συγγραμμάτων.

 

  1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των συγγραμμάτων είναι η Παρασκευή 18/05/2018. Όποιος δεν παραλάβει το σύγγραμμά του μέχρι τότε, χάνει το δικαίωμά του για το συγκεκριμένο σύγγραμμα στο τρέχον εξάμηνο, ακόμα και αν έχει κάνει εμπρόθεσμη δήλωση (δηλ. μέχρι και 02/03/18).

 

  1. Οι φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 

  1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

  1. Οι φοιτητές δηλώνουν συγγράμματα στο site http://eudoxus.gr, μπαίνοντας στη “Δήλωση Συγγραμμάτων” και χρησιμοποιώντας τους αυστηρά προσωπικούς κωδικούς που παρέλαβαν από τη Γραμματεία/εξέδωσαν από την ιστοσελίδα της Κατ/σης κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

Υπεύθυνος «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *