Δήλωση στη γραμματεία για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος “Πρότυπα Ποιότητας Αξιολόγησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” (Ε’ εξαμ.)

Οι φοιτητές οι οποίοι είχαν δηλώσει σε προγενέστερη δήλωσή τους (έστω και μία φορά στο παρελθόν) το μάθημα “Πρότυπα Ποιότητας Αξιολόγησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” (EY μάθημα, Ε’ εξαμ.) και επιθυμούν να εξεταστούν σε αυτό στις 08/02/18 (15:00-17:00), στο πλαίσιο της εξεταστικής του χειμδρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2017-2018, πρέπει να το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 16/01/18 – 01/02/18 (τηλεφωνικώς στο 2695027228, 2695021050, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-14:30).

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα Εξεταστικής της Κατεύθυνσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *