Υποτροφίες για σπουδές στην Κίνα

Δείτε ανακοίνωση του ΥΠΕΘ για έξι (6) υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στην  Κίνα

για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματος για να σας σταλούν τα σχετικά έγγραφα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *