Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εξάμηνης π.α. για το εαρ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018

Οι φοιτητές της Κατ/σης μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση κατά το εαρ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018 (έναρξη π.α.: 1η Απριλίου 2018) εκτός ΕΣΠΑ (ασφάλιση ΙΚΑ φοιτητή από το φορέα).

Για να πραγματοποιήσουν την π.α. τους οι φοιτητές πρέπει:

  1. Να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος στο 2695027228, προκειμένου να τους δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες.
  2. Μετά την επικοινωνία να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να καταθέσουν ή να αποστείλουν την αίτηση της π.α.  στη γραμματεία του Τμήματος (Αιτήσεις π.α.: 1η-31 Μαρτίου 2018).
  3. Να παραμείνουν σε επαφή με τη γραμματεία του Τμήματος σχετικά με τη διαδικασία της έναρξης της πρακτικής τους άσκησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *