Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ» Eαρινό Εξάμηνο 2017-18

Ζάκυνθος, 14-3-18

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Τ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ηλεκτρονικό Σύστημα Διανομής Συγγραμμάτων  «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Εαρινό Εξάμηνο 2017-18

 

  1. Η περίοδος των δηλώσεων συγγραμμάτων στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ θα ξεκινήσει την  Τρίτη  20/03/2018 και θα ολοκληρωθεί στις Παρασκευή 4/05/2018. Μετά την 04η / 05/18 είναι  αδύνατη  η δήλωση συγγραμμάτων.

 

  1. Η καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής  των συγγραμμάτων είναι η  Παρασκευή 18/05/2018 . Όποιος δεν παραλάβει το σύγγραμμα μέχρι τότε, χάνει το δικαίωμά του για το συγκεκριμένο έργο το τρέχον εξάμηνο, ακόμη και αν έχει κάνει προθεσμία δήλωσης (δηλ. Μέχρι τις 04/05/18).

 

  1. Οι φοιτητές δικαιούνται να δηλώσουν και να παραλάβουν τα γραπτά  μόνο για τα μαθήματα που έχουν συμπεριλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου στη δήλωση των μαθημάτων τους.

 

  1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι σπουδαστές που έχουν υπερβεί τα + 2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά εγχειρίδια.

 

  1. Οι φοιτητές δηλώνουν τα γραπτά τους στο δικτυακό τόπο  http://eudoxus.gr εισερχόμενοι στο “Δήλωση Συγγραμμάτων” και χρησιμοποιώντας τους αυστηρά προσωπικούς τους κωδικούς που έλαβαν από τη Γραμματεία / έκδοσαν από την ιστοσελίδα του Καταλόγου κατά την πρώτη εγγραφή τους στο Τμήμα.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ

Καθηγητής

Υπεύθυνος «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *