Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. έτους 2017-2018

Μπορείτε να δείτε εδώ την υπ’ αριθμ.37818/Ζ1/05-03-2018 Υ.Α.  «Ρύθμιση θεμάτων Μετεγγραφών για αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές στα Α.Ε.Ι. και στις Α.Ε.Α.», και εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Η Υ.Α. εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν.4521/2018 (Α΄38), καθώς και την ερμηνευτική εγκύκλιο αυτής με αρ.πρωτ. 41999/Ζ1/13-03-2018 «Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ακαδ. Έτους2017-2018», την οποία μας κοινοποίησε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄- Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *