Μορφωτικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018

Δείτε εδώ προκήρυξη σχετική με μορφωτικές  ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2018.

Οι  ανταλλαγές αφορούν σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και υποψήφιους  διδάκτορες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *