Υποτροφίες HELMEPA για μεταπτυχιακές σπουδές

Βρείτε εδώ πληροφορίες που αφορούν σε τρεις υποτροφίες της Ελληνικής  
Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος για εκπόνηση μεταπτυχιακών  
σπουδών. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουνίου 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *