Αποτελέσματα Αξιολόγησης ΕΕΠ ακ. έτους 2018-2019

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα αξιολόγησης υποψηφίων Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ακ. έτους 2018-2019, για την Εισ/κή Κατ/ση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος Τ.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *