Υποτροφίες Ι.Κ.Υ. Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr) έχει αναρτηθεί ο πίνακας κατάταξης του Προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/-ιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ).

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι του προγράμματος να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 17/9προκειμένου να τους χορηγηθούν οι απαιτούμενες βεβαιώσεις.

Επισημαίνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών στο ΙΚΥ είναι η 20ηΣεπτεμβρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *