Πρακτική Άσκηση Χειμ. Εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-2019 – Αιτήσεις π.α. προς τη Γραμματεία του Τμήματος 1-30/9/18

Οι φοιτητές της Κατ/σης μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση κατά το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2018-2019 (ασφάλιση ΙΚΑ φοιτητή από το φορέα, πληρωμή φοιτητή δεν απαιτείται), κατά το διάστημα 1/10/18-31/3/18.
Προκειμένου να μπορούν να πραγματοποιήσουν οι φοιτητές την πρακτική τους άσκηση, πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος το διάστημα 1-30/09/18 αίτηση στην οποία να αναγράφουν τα στοιχεία του φορέα στον οποίο επιθυμούν να κάνουν π.α.
Αίτηση για πραγματοποίηση εξάμηνης (6) πρακτικής άσκησης

Για να πραγματοποιήσουν την π.α. τους οι φοιτητές πρέπει:

  1. Να βρουν οι ίδιοι και να επικοινωνήσουν με το φορέα στον οποίο επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την 6μηνη π.α. τους (Δείτε εδώ βοηθητικά το σχετικό πίνακα υπηρεσιών και φορέων πρακτικής άσκησης).
  2. Μετά την επικοινωνία να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να καταθέσουν ή να αποστείλουν την αίτηση της π.α.  στη γραμματεία του Τμήματος (βλέπε παραπάτω την αίτηση).
  3. Να παραμείνουν σε επαφή με τη γραμματεία του Τμήματος σχετικά με τη διαδικασία της έναρξης της πρακτικής τους άσκησης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *