Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2018

Σύμφωνα με το δελτίου τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα:

Από Δευτέρα 10  Σεπτεμβρίου 2018 έως και Δευτέρα  17  Σεπτεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

(με την εισαγωγή του 8ψήφιου κωδικού εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου).

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στην Γραμματεία του Τμήματος, ταχυδρομικώς ή με courrier, έως τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 (09:00-15:00), τα παρακάτω δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση κάρτας σίτισης, προκειμένου να μπορούν οι φοιτητές να σιτίζονται δωρεάν κατά τη διάρκεια του ακ. έτους 2018-2019):

 • Εκτυπωμένη την αίτηση προεγγραφής, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • 4 Φωτογραφίες (έγχρωμες τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου).
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως (για τους άρρενες φοιτητές).
 • Βεβαίωση ΑΜΚΑ φοιτητή/τριας.
 • Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας σίτισης (βλέπε παρακάτω αναλυτικά).

 

Δικαιολογητικά για έκδοση κάρτας σίτισης: 

 • Αίτηση για τη σίτιση (μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ)
 • Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τελευταίου
  οικονομικού έτους της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής
  Κατάστασης.

 

Η διεύθυνση αποστολής είναι:
Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Μ. Μινώτου-Γιαννοπούλου, περιοχή Παναγούλα
29100, Ζάκυνθος
τηλ. 2695021050, 2695027228

 

https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/anakoinoseis/36890-07-09-18-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *