Μέλη Δ.Ε.Π.

Καθηγητές

Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης (Κοσμήτορας Σχολής Περιβάλλοντος) (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version) – Τομέας Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος.

Γνωστικό Αντικείμενο: “Φυσικοχημεία με έμφαση στα βιολογικά συστήματα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος, Γενική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος, Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021066
E-mail: dkoul@teiion.gr

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Δρ. Αικατερίνη Καμπάση (Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος) (Katerina Kabassi) – Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής

Γνωστικό Αντικείμενο: “Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού”. 
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Αντικειμένων, Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων, Τεχνικό Σχέδιο CAD.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021059
E-mail: kkabassi@teiion.gr

 

Επίκουροι Καθηγητές

Δρ. Αναστάσιος Καλημέρης (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)  – Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής

Γνωστικό Αντικείμενο: “Θερμοδυναμικές και Ρευστομηχανικές διεργασίες σε Φυσικά συστήματα”. 
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Μετεωρολογία – Κλιματολογία,  Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ και Στατιστική, Επιστημονικό Λογισμικό, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Ηλιακά και Αιολικά Συστήματα
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021058
E-mail: taskal@teiion.gr

 

Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version)- Τομέας Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Χημεία – Τοξικά Απόβλητα-Προστασία Περιβάλλοντος”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Επεξεργασία Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Επεξεργασία Πόσιμου Νερού, Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Ανόργανη Χημεία Συντήρησης, Αναλυτική Χημεία Συντήρησης, Οργανική Χημεία.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021073
E-mail: akampiot@gmail.com

 

Δρ. Γεώργιος Καρρής (Georgios Karris) (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version) – Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: “Οικολογία Πανίδας Χερσαίων και Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων”
Διδασκόμενα Μαθήματα: 
Γενική Οικολογία, Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα, Υδάτινα Οικοσυστήματα, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Βιολογία
Τηλέφωνο Γραφείου:
2695021065
E-mail: gkarris@teiion.gr

 

 

 

Δρ. Αριστοτέλης Μαρτίνης (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version) – Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος  και Βιώσιμη Ανάπτυξη”
Διδασκόμενα Μαθήματα: Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος, Διαχείριση & Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Χωροταξικός Σχεδιασμός, Οικονομική Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Περιβαλλοντική Πολιτική και Νομοθεσία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Διδακτική, Βιώσιμη Ανάπτυξη
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021067
E-mail: amartinis@teiion.gr

 

Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης (Βιογραφικό Σημείωμα) – Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο: “Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών με έμφαση στη χερσαία πανίδα – Χωρική ανάλυση φυσικού περιβάλλοντος” 
Διδασκόμενα Μαθήματα:
Διαχείριση Άγριας Πανίδας – Θεωρία & Εργαστήριο, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών – Θεωρία & Εργαστήριο, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – Θεωρία & Εργαστήριο, Τηλεπισκόπηση – Θεωρία & Εργαστήριο
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
α) Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση
β) Οικολογία και διαχείριση άγριας πανίδας
γ) Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών – Ανάλυση Τοπίου
δ) Οικοσυστημικές υπηρεσίες και λειτουργίες
ε) Κοινωνική οικολογία
Τηλέφωνο Γραφείου:
2695021061
E-mail: ecopoira@yahoo.gr

 

Καθηγητές Εφαρμογών

Αθανάσιος Τσόβολος (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version) – Τομέας Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: “Μηχανολόγος με εξειδίκευση (MSc) την Περιβαλλοντική Μηχανική”
Διδασκόμενα Μαθήματα: Μηχανική Περιβάλλοντος, Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους, Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων, Μέθοδοι Παρακολούθησης Ποιότητας Περιβάλλοντος, Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
Τηλέφωνο Γραφείου:
2695021069
E-mail: atsovolos@gmail.com