Διοικητικό Προσωπικό

Κεντρική Γραμματεία Τμήματος

Θεοδώρα Μπαλούτσου
secr_envi@teiion.gr, lbaloutsou@teiion.gr
2695021050

Γραμματεία Κοσμήτορα και Προέδρου

Αλεξάνδρα Ντούζεβιτς
secr_envi@teiion.gr
2695027228

Λογιστήριο – Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού

Νατάσα Παράσχη
admin_envi@teiion.gr
2695021052

Τεχνική Υπηρεσία

Ιωάννης Βοζαΐτης
tech_envi@teiion.gr
2695021054

Βιβλιοθήκη

Χριστιάνα Τσουκαλά
2695021080