Βιβλιοθήκη

Το Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος διαθέτει βιβλιοθήκη με περισσότερους από 400 τίτλους η οποία συνεχώς εμπλουτίζεται. Επιπλέον διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο για τους φοιτητές, καθώς και πρόσβαση σε ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο σχετικά με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.