Κανόνες μετάβασης

Οι φοιτητές του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ, θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται στα μαθήματα του π.σ. του Ι.Π., ως ακολούθως:

Σημαντική σημείωση: Για τους φοιτητές του π. ΤΕΙΙΟΝ θα ισχύουν οι μονάδες ECTS του προγράμματος σπουδών του π. ΤΕΙΙΟΝ.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ & ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΔιδασκαλίαΕξέταση
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Γενική Χημεία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Γενική Χημεία», πανεπ. π.σ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΠαρακολούθηση του μαθήματος «Μαθηματικά Ι», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Μαθηματικά Ι», πανεπ. π.σ.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΠαρακολούθηση του μαθήματος «Επιστημονικό Λογισμικό», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Επιστημονικό Λογισμικό», πανεπ. π.σ.
ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Γενική Οικολογία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Γενική Οικολογία», πανεπ. π.σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Oικονομία και Περιβάλλον Ι», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Οικονομία και Περιβάλλον Ι» πανεπ. π.σ.
 Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΠαρακολούθηση μαθημάτων «Μαθηματικά ΙΙ» και «Στατιστική» του πανεπιστ. π.σ.  -Εξέταση μαζί με το μάθημα «Μαθηματικά ΙΙ»,  με διαφορετικά θέματα «Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική»
ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Χημεία Περιβάλλοντος», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Εισαγωγή στη Χημεία Περιβάλλοντος» πανεπ. π.σ.
ΦΥΣΙΚΗ ΙΠαρακολούθηση του θεωρητικού μαθήματος  της «Φυσικής Ι», πανεπ. π.σ. & του εργαστηριακού μαθήματος της «Φυσικής ΙΙ» του πανεπ. π. σ.– Εξέταση της θεωρίας μαζί με το θεωρητικό  μάθημα της «Φυσικής Ι» πανεπ. π.σ -Εξέταση του εργαστηρίου μαζί με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Φυσικής ΙΙ» πανεπ. π.σ
ΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων» πανεπ. π.σ.
ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Αρχές Επιστήμης Περιβάλλοντος» πανεπ. π.σ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Βιολογία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Βιολογία» πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
 Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Περιβαλλοντική Ανάλυση», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Περιβαλλοντική Ανάλυση», πανεπ. π.σ.
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ-ΠΜΔΤο μάθημα αυτό θα διδαχθεί κανονικά το έτος 2019-20 και για ένα επιπλέον έτος δηλ. το 2020-21. Στη συνέχεια δεν θα ξαναδιδαχθεί, αλλά θα εξετάζεται από τον διδάσκοντα που θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους του της Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός).Θα εξετάζεται από τον διδάσκοντα που θα είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία του θεωρητικού μέρους της Φυσικής ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/ΥΠαρακολούθηση του μαθήματος «Προγραμματισμός Ι», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Προγραμματισμός Ι» πανεπ. π.σ.  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών», πανεπ. π.σ.  
ΦΥΣΙΚΗ ΙΙΠαρακολούθηση της θεωρίας του μαθήματος «Φυσική ΙΙ», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με θεωρία του μαθήματος «Φυσική ΙΙ» πανεπ. π.σ.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – CADΠαρακολούθηση μόνο της θεωρίας του μαθήματος «Εφαρμογές της Πληροφορικής στο περιβάλλον» του πανεπιστημιακού π.σ-Εξέταση στη θεωρία του μαθήματος «Εφαρμογές της Πληροφορικής στο Περιβάλλον» του πανεπ. π.σ.
 Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ANANEΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι (ΗΛΙΑΚΑ-ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)Παρακολούθηση του μαθήματος «ΑΠΕ Ι-Ηλιακά-Αιολικά Συστήματα», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «ΑΠΕ Ι-Ηλιακά-Αιολικά Συστήματα», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Μηχανική Περιβάλλοντος», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Μηχανική Περιβάλλοντος», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Βιολογία & Διαχείριση Άγριας Πανίδας», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Βιολογία & Διαχείριση Άγριας Πανίδας» πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος» πανεπ. π.σ.
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΠαρακολούθηση του μαθήματος «Τηλεπισκόπηση», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Τηλεπισκόπηση» πανεπ. π.σ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Χερσαία Οικοσυστήματα», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Χερσαία Οικοσυστήματα» πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
 Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Ρευστομηχανική», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα«Ρευστομηχανική» πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Περιβαλλοντική Πολιτική & Νομοθεσία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα«Περιβαλλοντική Πολιτική & Νομοθεσία», πανεπ. π.σ.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Υγρά Απόβλητα», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Υγρά Απόβλητα», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Υδάτινα Οικοσυστήματα», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Υδάτινα Οικουστήματα», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα  «Πρότυπα Ποιότητας, Αξιολόγησης & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης», πανεπ. π.σ.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΠαρακολούθηση του μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Επικοινωνία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση & Επικοινωνία», πανεπ. π.σ.
 ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Στερεά Απόβλητα», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Στερεά Απόβλητα», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧ/ΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Υδρολογία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Υδρολογία», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ – ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Μετεωρολογία-Κλιματολογία», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Μετεωρολογία-Κλιματολογία», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥΠαρακολούθηση του μαθήματος «Επεξεργασία Πόσιμου Νερού», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Επεξεργασία Πόσιμου Νερού», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ-ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΠαρακολούθηση του μαθήματος «Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙΠαρακολούθηση του μαθήματος «ΑΠΕ ΙΙ», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «ΑΠΕ ΙΙ», πανεπ. π.σ.
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣΤο μάθημα αυτό δεν θα διδάσκεται πλέον. Καθώς είναι ΕΥ, οι φοιτητές ΤΕΙ θα επιλέγουν το μάθημα ΑΠΕ ΙΙ.
 Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», πανεπ. π.σ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Διαχείριση Προστατευόμενων ειδών & περιοχών», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Διαχείριση Προστατευόμενων ειδών & περιοχών», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Ατμοσφαιρική Ρύπανση», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα«Ατμοσφαιρική Ρύπανση», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣΠαρακολούθηση του μαθήματος «Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Ρύπανση Υδάτων & Εδάφους», πανεπ. π.σ. -Ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΠαρακολούθηση του μαθήματος «Προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Προηγμένες τεχνολογίες επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων», πανεπ. π.σ.
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΠαρακολούθηση του μαθήματος «Βιώσιμη Ανάπτυξη», πανεπ. π.σ.– Εξέταση μαζί με το μάθημα «Βιώσιμη Ανάπτυξη», πανεπ. π.σ.

* Επειδή το π.σ. του Τ.Π., Ι.Π. καταρτίστηκε βάσει της λογικής της μείωσης των εργαστηρίων, από τα παραπάνω μαθήματα, δεκαέξι (16) μαθήματα του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ των οποίων η ύλη στο π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ είχε και εργαστηριακό μέρος αντιστοιχίζονται με την ύλη μαθημάτων του π.σ. του Ι.Π. που δεν έχουν εργαστηριακό μέρος. Στις περιπτώσεις αυτές (Περιβαλλοντική Βιολογία, Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Μετεωρολογία-Κλιματολογία, Μηχανική Περιβάλλοντος, Διαχείριση και Αποκατάσταση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, ΑΠΕ Ι, Υδάτινα Οικοσυστήματα, Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων, Υδρολογία, Αέρια Ρύπανση, Στερεά Απόβλητα, Πόσιμο Νερό, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους, Οικολογία Πληθυσμών-Βιοποικιλότητα), οι φοιτητές του π. ΤΕΙΙΟΝ παρακολουθούν το πανεπιστημιακό μάθημα και ο βαθμός του μαθήματος αποτελεί βαθμό και της θεωρίας και του εργαστηρίου.

** Στο π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ, το μάθημα «Φυσική Ι» ήταν μεικτό μάθημα και το «Φυσική ΙΙ» ήταν μόνο θεωρητικό, ενώ στο πανεπιστημιακό π.σ. το μάθημα «Φυσική Ι» είναι θεωρητικό και το «Φυσική ΙΙ» είναι μεικτό. Προκειμένου οι φοιτητές να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα (1) εργαστήριο Φυσικής, το θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Φυσική Ι» του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ αντιστοιχίζεται στο αντίστοιχο θεωρητικό μέρος του μαθήματος «Φυσική Ι» του πανεπ. π.σ. ενώ το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Φυσική Ι» του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ αντιστοιχίζεται στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Φυσική ΙΙ» του πανεπ. π.σ. Κατ΄αυτό τον τρόπο για το μεικτό μάθημα «Φυσική Ι» του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ οι φοιτητές παρακολουθούν και εξετάζονται στη θεωρία του μαθήματος «Φυσική Ι» του πανεπ. π.σ. και στο εργαστήριο του μαθήματος «Φυσική ΙΙ» του πανεπ. π.σ.

***Για δύο (2) μαθήματα του π.σ. της π. Εισ/κής Κατ/σης ΤΦΠ του π. ΤΕΙΙΟΝ των οποίων η ύλη δεν αντιστοιχίζεται με διδασκόμενα μαθήματα του π.σ. του Τ.Π., Ι.Π., θα ισχύουν τα εξής:

  • Για το μάθημα ΤΦΠ-3002 Ηλεκτρική ισχύς-ΠΜΔ                : Το μάθημα αυτό θα διδαχθεί κανονικά το έτος 2019-20 και για ένα επιπλέον έτος δηλ. το 2020-21.

Στη συνέχεια δεν θα ξαναδιδαχθεί, αλλά θα εξετάζεται από τον κ. Κυρίτση και οι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα απευθύνονται απευθείας στον ίδιο.

  • ΤΦΠ-6005/2 Χωροταξικός Σχεδιασμός:  Το μάθημα αυτό δεν θα διδάσκεται πλέον. Καθώς είναι ΕΥ, οι φοιτητές ΤΕΙ θα επιλέγουν το μάθημα ΑΠΕ ΙΙ.

****Στα δύο (2) μαθήματα του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ τα μαθήματα: Φυσική ΙΙ και Τεχνικό Σχέδιο-CAD που δεν είχαν εργαστηριακό μέρος, αλλά έχουν εργαστηριακό μέρος στο πανεπιστημιακό π.σ. οι φοιτητές θα παρακολουθούν και θα εξετάζονται μόνο στη θεωρία των μαθημάτων «Φυσική ΙΙ» και «Εφαρμογές Πληροφορικής στο περιβάλλον» αντίστοιχα.

***** Στο μάθημα του π.σ. του π. ΤΕΙΙΟΝ «Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική» που αντιστοιχεί σε δύο διαφορετικά μαθήματα του πανεπιστημιακού π.σ., οι φοιτητές θα παρακολουθούν και τα δύο μαθήματα «Μαθηματικά ΙΙ» και «Στατιστική» του πανεπιστ. π.σ., αλλά η εξέταση του μαθήματος θα γίνεται στο πλαίσιο μιας εξέτασης, του μαθήματος «Μαθηματικά ΙΙ» με διαφορετικά θέματα «Μαθηματικά ΙΙ & Στατιστική».

******  Πτυχιακή εργασία
Δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής της πτυχιακής εργασίας με επιτυχή εξέταση σε τρία (3) επιπλέον μαθήματα από τα προσφερόμενα ως επιλογής (στο πανεπ. π.σ.) των (4) διδακτικών μονάδων το καθένα.  Στα μαθήματα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται τα εξής τρία μαθήματα επειδή σε αυτά ο φοιτητής πρέπει έτσι και αλλιώς να εξεταστεί με επιτυχία προκειμένου να πάρει το πανεπιστημιακό πτυχίο: Φυσική Ωκεανογραφία, Γεωχημεία, Χωρική Ανάλυση και μοντ. οικ. δεδ/νων