Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Δρ. Μάριος Αναγνώστου

Δρ. Βασιλική Συγγούνα

Αλεξάνδρα-Καρολίνα Ντούζεβιτς-Πήλικα, MSc

Αναστασία Παράσχη, MSc