Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Μάριος Αναγνώστου, PhD
email: sifneos@live.com

Ιωάννης Βοζαΐτης, MSc
email: yvozaitis@ionio.gr

Αλεξάνδρα-Καρολίνα Ντούζεβιτς-Πήλικα, MSc
email: alexandra_ntouzevic@yahoo.gr

Αναστασία Παράσχη, MSc
email: aparasxi@yahoo.gr

Βασιλική Συγγούνα, PhD
email: kikisyg@yahoo.gr