Φυσική Περιβάλλοντος και Πληροφορική

Η ερευνητική ομάδα του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής συνίσταται από τους Επίκουρους Καθηγητές Αναστάσιο Καλημέρη (Υπεύθυνος Τομέα) και Αικατερίνη Καμπάση. Δραστηριοποιούνται σε ποικίλες κατευθύνσεις της Φυσικής και Πληροφορικής με έμφαση στην Μετεωρολογία, Θεωρητική και Υπολογιστική Ρευστομηχανική (Νευτώνεια και Σχετικιστική) και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ενδεικτικά Πεδία Έρευνας του Τομέα, είναι τα ακόλουθα:

(α) Κλιματική δυναμική και ανάλυση κλιματικού σήματος με έμφαση στα θέματα βροχοπτώσεων και υδατικών ισοζυγίων.
(β) Ανάλυσης χρονοσειρών και διαχωρισμού σήματος απο έγχρωμο θόρυβο με τις πλέον αποδοτικές και σύγχρονες μεθόδους.
(γ) Υπολογιστικής ρευστοδυναμικής για προσομοίωση ατμοσφαιρικών ροών μέσης κλίμακας σε νησιωτική τοπογραφία και εκτίμηση της επίδρασης του αναγλύφου και των ακτογραμμών στο πεδίο ταχυτήτων ανέμου.
(δ) Ηλιακή ακτινοβολία και ενέργεια (φασματοσκοπικά και ολοφασματικά).
(ε) Συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.
(στ) Θερμοδυναμικών και ρευστοδυναμικών διεργασιών στο εσωτερικό ρευστών σωμάτων.
(ζ) Επιστήμη υλικών με έμφαση στην συμπεριφορά νανοδομών υπό μεγνητικά και ηλεκτρικά πεδία.
(η) Τεχνητή νοημοσύνη και εφαρμογές.
(ι) Θερμοδυναμική και Μαγνητοϋδροδυναμική, Κινητική Θεωρία.
(κ) Διαφορική Γεωμετρία, Αναλυτική και Αριθμητική επίλυση Διαφορικών Εξισώσειων και εφαρμογές.
(λ) Συστήματα αυτόματου ελέγχου, οπτικές ίνες, ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, θεωρία αποφάσεων, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας και Animation.