Χημεία και Μηχανική Περιβάλλοντος

Ο Τομέας Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος αποτελείται από τα μέλη Ε.Π. Διονύσιο Κουλουγλιώτη (Υπεύθυνος Τομέα), Αδαμαντία Καμπιώτη και Αθανάσιο Τσόβολο.

Στον τομέα Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος πραγματοποιείται έρευνα προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

(α) Μελέτη ποιότητας φυσικών υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.
(β) Μελέτη ποιότητας αέρα εσωτερικών χώρων.
(γ) Φωτοσυνθετική παραγωγή υδρογόνου.
(δ) Μελέτη απόδοσης συστημάτων βιολογικού καθαρισμού και προτύπων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων.
(ε) Μελέτη αντιοξειδωτικής ικανότητας αιθέριων ελαίων τοπικών αρωματικών φυτών και τοπικών οίνων.
(στ) Εκπαιδευτική έρευνα σχετική με την δια βίου μάθηση στη Χημεία.