Εξοπλισμός

Ο κυριότερος επιστημονικός-εργαστηριακός εξοπλισμός του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής περιλαμβάνει:

− Υψηλής διακριτικής ικανότητας Ηλιοφασματοφωτόμετρο (μοναδικό στην Ελλάδα)
− Καταγραφείς όλων των συνιστωσών της Ηλιακής Ακτινοβολίας (απευθείας, διάχυτη, UV)
− Τέσσερις μετεωρολογικούς-ανεμομετρικούς σταθμούς στην Ζάκυνθο και τις Στροφάδες
− Αεροσήραγγα ανοικτού τύπου (μοναδική στο Ιόνιο)
− Πεδιόμετρα Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας και ραδιενέργειας
− Ηλεκτρογεννήτριες ανεμογεννητριών
− Επαγωγικούς κινητήρες προσομοίωσης ανεμογεννητριών
− Φωτοβολταϊκές γεννήτριες
− Προσομοιωτή παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας από ΑΠΕ
− Αναλυτές ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος
− 7 συγκροτήματα ηλεκτρονικών οργάνων (γεννητριών σήματος, μετρητών LCR, πολύμετρων)
− Διάταξη εργαστηριακής μελέτης ροών (υγρών)
− Υδραυλική πρέσα αντοχής υλικών

 

Ακολούθως παρατίθεται, ενδεικτικά, μέρος του επιστημονικού-ερευνητικού-εργαστηριακού εξοπλισμού του Τομέα.