Συνεργασίες

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής έχει σημαντικές ενεργές συνεργασίες με Ινστιτούτα και φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

1. Με το πανεπιστήμιο Salento (Lecce, Italy) στα πλαίσια προγράμματος Interreg για θέματα μετεωρολογίας, κλιματολογίας, ενέργειας και γεωφυσικών ροών, αποκατάστασης και προστασίας περιοχών Natura 2000 που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

2. Με το πανεπιστήμιο Lille-1 Sciences & Technologies (Lille, France) τόσο ανεξάρτητα όσο και στην συνέχεια στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Irene, για θέματα δυναμικής κλιματολογίας και διασποράς ρύπων.

3. Με το πανεπιστήμιο του Algarve (Faro, Portugal) για θέματα μοντελοποίησης ωκεάνιων και θαλάσσιων συστημάτων κυκλοφορίας και ροών.

4. Με το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέσω συμφώνου 5-ετούς επιστημονικής συνεργασίας σε θέματα μετεωρολογίας, δυναμικής κλιματολογίας, Ηλιακής ενέργειας και ατμοσφαιρικών ρύπων. Επίσης με το Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

5. Με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε θέματα μετεωρολογικών δεδομένων, τεχνογνωσίας ανάπτυξης επιστημονικών σταθμών υπαίθρου.

6. Με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) σε θέματα δυναμικής ωκεανογραφίας, δυναμικής της Μεσογείου θάλασσας, βιποικιλότητας του Μεσογειακού χώρου.

7. Με το Ερευνητικό Κέντρο Δημόκριτος στο πλαίσιο υποβολής και υλοποίησης Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Interreg, ESPAA).

8. Με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα φυσικών καταστροφών και ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών με την ανίχνευση προσεισμικών φαινομένων σε ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες (πρόγραμμα Αρχιμήδης PreEQdisEmpsEM).

9. Με το Πανεπιστήμιο Cardiff (School of Earth and Ocean Sciences) Αγγλίας, σε θέματα ωκεανογραφίας και θαλάσσιας υδροδυναμικής κυκλοφορίας καθώς και σε θέματα ΑΠΕ (μέσω του προγράμματος Πολυνησιωτικότητα).