Ερευνητικά Προγράμματα

Ο Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής έχει συμμετάσχει τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικά ερευνητικά προγράμματα με διεθνώς καταξιωμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 1. Πρόγραμμα DEMSNIISI (Interreg IV) προϋπολογισμού 765.000 € (ως Επικεφαλής Εταίρος) διάρκειας 2
  ετών (2012 και 2013) με αντικείμενο την ανάπτυξη και εγκατάσταση δικτύου 11 μετεωρολογικών –
  περιβαλλοντικών σταθμών σε όλο το Ιόνιο και την Απουλία, και σκοπό την καταγραφή της εξέλιξης του
  κλίματος, της παροχής βρόχινου νερού και της Αιολικής και Ηλιακής ενέργειας σε όλο το Ιόνιο.
 2. Το έργο Ψηφιακή διαχείριση της παράκτιας και νησιωτικής ορνιθοπανίδας (1/ο1/2012 – 31/12/2013) και συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις για τις τοπικές κοινωνίες της Ζακύνθου και κατ’ επέκταση των Ιονίων Νήσων και θεματικά πεδία ερευνητικών δράσεων που αφορούν κυρίως στο φυσικό περιβάλλον σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  10. Πρόγραμμα BIOLMED “Transnational Network for the Mediterranean organic olive-growing
  competitiveness” σε συνεργασία με το Αγρονομικό Ινστιτούτο Ιταλίας, τον Οργανισμό Πιστοποίησης
  και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων και τους αντίστοιχους οργανισμούς Ισπανίας και Μάλτας.
 3. Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ PreEQdisEmpsEM “Πολυκατευθυντική μελέτη προσεισμικών διαταραχών με έμφαση στις Η/Μ ακτινοβολίες” σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας, το Φυσικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΤΕΙ Πειραιά, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.