Ερευνητικά Προγράμματα

Ο Καθηγητής του Τμήματος και υπεύθυνος του Τομέα Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος, Διονύσιος Κουλουγλιώτης έχει συμμετάσχει την τελευταία πενταετία, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως επιστημονικός συνεργάτης, στα ακόλουθα ερευνητικά πρόγραμματα:

  1. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης “Chemistry is All Around Network” Lifelong Learning Program – Comenius Sub Programme, Networks Action (12/2011-11/2014)
  2. Επιστημονικός Υπεύθυνος Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης “Chemistry is All Around Us” Lifelong Learning Program – Leonardo da Vinci Subprogram (1/3/2010 – 28/2/2011).
  3. Μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας στο Πρόγραμμα «ΑΡΧΙΜΉΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» με τίτλο «Απομόνωση και Ταυτοποίηση Ζυμών Ιδανικών για την Οινοποίηση Μούστου Μαυροδάφνης-Κεφαλληνίας» (05/2013 – 11/2015)
  4. Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πρόγραμμα INTERREG Διακρατικής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με τίτλο: “Valorisation of traditional food products for competitiveness and innovation of the Italian and Greek SMEs” – Acronym FOODING (01/2014 – 12/2015).
  5. Μέλος κύριας ερευνητικής ομάδας του έργου «ΘΑΛΗΣ» (σε συνεργασία με ΤΕΙ Πειραιά) με τίτλο “Multidisciplinary study of air quality with emphasis indoors” (Ακρωνύμιο: IndrAQ) (09/2012 – 09/2015)