Εν Συντομία

H Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος του τμήματος Τεχνολογών Περιβάλλοντος είναι επί της ουσίας μία κατεύθυνση Θετικών Επιστημών και Μηχανικής, με κύρια αντικείμενα μελέτης: (α) την Τεχνολογία Περιβάλλοντος και (β) την Διαχείριση Περιβάλλοντος.

Μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Βιολογίας και Μηχανικής (όπως Θερμοδυναμική, Ρευστομηχανική, Αέρια Ρύπανση, Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Ηλεκτρική Ισχύ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υδρολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Τηλεπισκόπιση, Βιοποικιλότητα, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Υγρών/Στερεών Αποβλήτων κλπ.) επικεντρώνεται:

  1. Στη μελέτη και καταγραφή των Φυσικών Πηγών Ενέργειας και των τεχνολογιών
    εκμετάλλευσής της.
  2. Στη μελέτη του κύκλου του νερού και των τεχνολογιών διαχείρισης και βελτίωσής του.
  3. Στην φυσικοχημεία και δυναμική της ατμόσφαιρας, της θάλασσας και του γεωπεριβάλλοντος.
  4. Στη διαχείριση των Φυσικών Πόρων και της ρύπανσης.
  5. Στην Δυναμική των Οικοσυστημάτων.