Ιατροφαρμακευτική και Υγειονομική Περίθαλψη Ανασφάλιστων Φοιτητών

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.