Έκδοση κωδικών για ακαδημαϊκές υπηρεσίες και έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (Πάσο)

Η έκδοση των κωδικών που παρέχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες πραγματοποιείται από τον ιστότοπο uregister.teiion.gr. Για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας θα χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνο και το email…

Δρομολόγια Φοιτητικού Λεωφορείου 9/10/17-4/2/18

Δείτε εδώ τα δρομολόγια. Όλοι οι φοιτητές προκειμένου να εκδίδουν κάρτα μηνιαίως διαδρομών μπορούν να πηγαίνουν στα γραφεία του ΚΤΕΛ στη Ζάκυνθο και να εκδίδουν μηνιαία κάρτα καθημερινά Δευτέρα-Παρασκευή ως τις 14:00…

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Πρωτοετείς Φοιτητές Χειμ. Εξάμηνο 17-18

Οι πρωτοετείς φοιτητές παρακαλούνται τη Δευτέρα 09:00 το πρωί να βρίσκονται στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων για να ξεκινήσουν το 1ο μάθημα, σύμφωνα με το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα. Α' ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 17_18…

Εφαρμογή του Ν. 2817/14-03-2000 (αρ. 14, παρ. 6, εδ. γ) και της Υ.Α. Φ5/68535/Β3 (Φ.Ε.Κ. 1965/τΒ’/18-06-2012) για τη δωρεάν σίτιση φοιτητών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. (δικαιούχοι- απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση κάρτας-διάρκεια-προθεσμία υποβολής αίτησης-καθορισμός προϋποθέσεων & κριτηρίων

Με βάση τα :   Το Νόμο 1414/83 «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Το υπ΄ αριθ. 160/2008 Π.Δ. (ΦΕΚ 220/3-11-08/τΑ΄) «Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός…

Ηλεκτρονικές εγγραφές-δηλώσεις μαθημάτων (αφορά τους μη πρωτοετείς φοιτητές): Χειμερινό εξάμηνο ακ. έτους 2017-2018: 29/09/17 – 06/10/17

Οι φοιτητές της Κατ/σης (εξαιρούνται οι πρωτοετείς φοιτητές) πρέπει το διάστημα 29/09/17 - 06/10/17, να εγγραφούν ηλεκτρονικά (με τους προσωπικούς τους κωδικούς)  στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018  και…

Ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις εξάμηνης π.α. για το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018

Οι φοιτητές της Κατ/σης μπορούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση κατά το χειμ. εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018 είτε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ (ασφάλιση και πληρωμή φοιτητή από…

Εγγραφές φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018

Οι εγγραφές των μη πρωτοετών φοιτητών στο χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2017-2018, γίνονται ηλεκτρονικά, το διάστημα 29/09/17-06/10/17. Παρακαλούμε στο μεταξύ οι μη πρωτοετείς φοιτητές να ελέγξετε τους κωδικούς σας…