Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό

Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι

Δρ. Χρήστος Γαρουφαλής

Δρ. Δήμητρα Κανελλοπούλου

 

Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες

Δρ. Τζανέτος Πομόνης (Εργαστηριακός Συνεργάτης)