Μέλη Δ.Ε.Π.

Καθηγητές

Δρ. Διονύσιος Κουλουγλιώτης (Πρόεδρος Τμήματος) (Βιογραφικό Σημείωμα) (CV English Version) – Τομέας Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος.

Γνωστικό Αντικείμενο: “Φυσικοχημεία με έμφαση στα βιολογικά συστήματα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Θερμοδυναμική Περιβάλλοντος, Γενική Χημεία, Χημεία Περιβάλλοντος, Φυσική Ι, Φυσική ΙΙ, Ρύπανση Υδάτων και Εδάφους.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021066
E-mail: dkoul@teiion.gr

 

Επίκουροι Καθηγητές

Δρ. Αδαμαντία Καμπιώτη – Τομέας Χημείας και Μηχανικής Περιβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Χημεία – Τοξικά Απόβλητα”.
Διδασκόμενα Μαθήματα: Αέρια Ρύπανση – Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Ρύπων, Επεξεργασία Βιομηχανικών & Επικίνδυνων Αποβλήτων, Επεξεργασία Πόσιμου Νερού, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Ανόργανη Χημεία Συντήρησης, Αναλυτική Χημεία Συντήρησης.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021073
E-mail: akampiot@gmail.com

 

 

 

 

 

Δρ. Αικατερίνη Καμπάση – Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής

Γνωστικό Αντικείμενο: “Τεχνολογία Εξατομικευμένου Λογισμικού”. 
Διδασκόμενα Μαθήματα
: Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού, Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων, Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Αποτυπώσεις και Τεκμηρίωση Αντικειμένων, Προγραμματισμός Η/Υ, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων, Τεχνικό Σχέδιο CAD.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021059
E-mail: kkabassi@teiion.gr

 

 

 

Δρ. Παντελής Σ. Αποστολόπουλος (Βιογραφικό Σημείωμα) – Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής

Γνωστικό Αντικείμενο: “Θεωρητική Φυσική”.sdgfsdfgsdfgsdfgsdfg
Διδασκόμενα Μαθήματα: Γενικές Αρχές Φυσικής, ΑΠΕ ΙΙ, Ρευστομηχανική Περιβάλλοντος, Ηλεκτρική Ισχύς, Επιστημονικό Λογισμικό, Επιστήμη Υλικών, Μεθοδολογία Φυσικοχημικών Αναλύσεων, Βάσεις Περιβαλλοντικών Δεδομένων.
Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021060
E-mail: papost@phys.uoa.gr

 

 

Δρ. Αναστάσιος Καλημέρης – Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος και Πληροφορικής

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021058
E-mail: taskal@teiion.gr

 

Δρ. Αριστοτέλης Μαρτίνης – Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021067
E-mail: amartinis@teiion.gr

 

Δρ. Κώστας Ποϊραζίδης – Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021061
E-mail: ecopoira@yahoo.gr

 

Δρ. Γεώργιος Καρρής (Βιογραφικό Σημείωμα) – Τομέας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Οικολογίας – Υπεύθυνος Erasmus+

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021065
E-mail: gkarris@teiion.gr

 

 

 

 

 

Καθηγητές Εφαρμογών

Δρ. Αθανάσιος Τσόβολος

Τηλέφωνο Γραφείου: 2695021069
E-mail: atsovolos@gmail.com