Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου: Ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2017-2018, έχουν όλοι οι φοιτητές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχουν κάνει δήλωση (στα  μαθήματα που θα επιλέξουν να εξεταστούν)…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡ.ΔΙ.Π.) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

Δείτε εδώ την Περίληψη της Προκήρυξης. Δείτε εδώ την Προκήρυξη. Δείτε εδώ την Αίτηση.

Πρόγραμμα Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2017-2018

Δείτε εδώ το Πρόγραμμα. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όλοι οι φοιτητές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι έχουν κάνει δήλωση (στα  μαθήματα που θα επιλέξουν να εξεταστούν) του τρέχοντος ή παρελθόντων…

Μορφωτικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής έτους 2018

Δείτε εδώ προκήρυξη σχετική με μορφωτικές  ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της αλλοδαπής για το έτος 2018. Οι  ανταλλαγές αφορούν σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και υποψήφιους  διδάκτορες.